Uwaga beneficjenci

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. u. poz 646) wprowadza m.in UDOGODNIENIA dla przyszłych przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, dotyczące możliwości skorzystania przez ww. osoby z tzw „ULGI NA STRAT”. Oznacza to, że beneficjenci wsparcia w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, którzy będą zakładać działalność gospodarczą mogą skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust. 1 ustawy, który mówi: „przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność po raz pierwszy (…) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej”.

Oznacza to, że uprawnieni beneficjenci chcący skorzystać  z „ulgi na start”  do wniosku o płatność powinny dołączyć oświadczenie dotyczące korzystania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność” z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Poniżej Pismo informujące o obowiązku składania oświadczenia:

ulga_na_start

Informacja dla beneficjentów premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Skip to content