Granty – dokumenty dodatkowe

Wizualizacja  Misia Ślężysława do wytycznych Ślężysław (kamieniarz) Wytyczne do wizualizacji – granty Zestawienie elementów do wizualizacji Instrukcja do robót budowlanych Wniosek o udostępnienie wizerunku Misia Ślężysława Wniosek o udostępnienie wizerunku Misia Ślężysława (word) Wzór oświadczenia o braku sprzeciwu Wzór oświadczenia o braku sprzeciwu (word) Oświadczenie właściciela nieruchomości oświadczenie właściciela nieruchomości  (word) Wzór umowy użyczenia nieruchomości … Czytaj dalej Granty – dokumenty dodatkowe