Wyjazd studyjny do Partnera Kaczwskiego – czerwiec 2015