Miło nam poinformować, że w ostatnim tygodniu czerwca Zarząd LGD Ślężanie podpisał w UMWD kolejny aneks do umowy ramowej na realizację naszej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Aneks potwierdza przyznanie nam dodatkowych środków w wysokości 770 tys. zł, LGD Ślężanie znalazło się w grupie 8 na 17 partnerstw w naszym województwie, które uzyskały tzw. bonus za osiągnięcie wysokiego poziomu wskaźników zaplanowanych do realizacji na tzw. pierwszym progu, czyli realizacji 1 etapu strategii w latach 2016-2018 r., które w całości przeznaczone będą na rozwój przedsiębiorczości.

Za uzyskanie takiego wyniku słowa uznania należą się pracownikom biura oraz członkom Rady za intensywną pracę przy naborach wniosków oraz ich ocenę.

Nabory na uzyskane środki przeprowadzone zostaną w ostatnim kwartale bieżącego roku.

Prosimy śledzić naszą stronę i zapisać się newslettera     

 

Dodatkowe środki dla LGD Ślężanie!💸👌
Skip to content