Deklaracja członkowska dla osób fizycznych – sektor społeczny

Deklaracja dla  członka  zwyczajnego- osoba fizyczna Deklaracja dla członka wspierającego- osoba fizyczna Rekomendacja dla nowych członków