Deklaracja członkowska dla osób fizycznych – sektor społeczny

Deklaracja dla członka zwyczajnego – osoba fizyczna Deklaracja dla członka wspierającego- osoba fizyczna Rekomendacja dla nowych członków