GRANTY– wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 17/2023/G

GRANTY– wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 17/2023/G

Informujemy, iż w wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach  Naboru 17/2023/G pod kątem  spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy), stwierdzono braki wymagające uzupełnień. W związku z powyższym

Raport ze spotkań poświęconych analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD ŚLĘŻANIE

Szanowni Państwo. Przedstawiamy ,,Raport ze spotkań poświęconych analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD ŚLĘŻANIE, sporządzony na potrzeby tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027   Raport ze spotkań poświęconych analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD Ślężanie

Konsultacje projektu zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” dotyczące przypisania wolnych środków z różnic kursowych do budżetu LSR

Konsultacje projektu zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” dotyczące przypisania wolnych środków z różnic kursowych do budżetu LSR

Konsultacje projektu zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” dotyczące przypisania wolnych środków z różnic kursowych do budżetu LSR.   LGD Stowarzyszenie „Ślężanie” po wspólnych wyliczeniach z SW otrzymała informację o dostępnych środkach na realizację LSR

Zaproszenie na XLIV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ślężanie- Lokalna Grupa Działania”

Zaproszenie na XLIV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ślężanie- Lokalna Grupa Działania”

W imieniu władz LGD Ślężanie serdecznie zapraszamy do udziału w XLIV Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, które odbędzie w dniu 05.06.2023 o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu „Pod Jeleniem”  (I piętro) w Sobótce Rynek

Zapraszamy do konsultacji społecznych założeń celów i przedsięwzięć oraz budżetu dla nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Zapraszamy do konsultacji społecznych założeń celów i przedsięwzięć oraz budżetu dla nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Szanowni Państwo, Dobiegają końca prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 8 gmin Stowarzyszenia Ślężanie. Strategia powstawała przy współpracy z lokalną społecznością, samorządami, lokalnymi liderami i wszystkimi, którzy byli zaangażowani w proces jej tworzenia. Dzięki tej współpracy powstał

Ogłoszenie o naborze kandydata do Zarządu Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

Ogłoszenie o naborze kandydata do Zarządu Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

W związku z powstaniem wakatu w Zarządzie LGD ogłaszam nabór kandydatów na członka tego organu. Wybory odbędą się w trybie uzupełniającym i przeprowadzone zostaną na najbliższym Walnym Zebraniu Członków LGD „Ślężanie”. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów. REGULAMIN WYBORÓW Stowarzyszenia REKOMENDACJE

Konsultacje do projektu lokalnych kryteriów wyboru w ramach LSR Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 (Grant 3.1.3. – opracowanie koncepcji Smart Villages).

Konsultacje do projektu lokalnych kryteriów wyboru w ramach LSR Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 (Grant 3.1.3. – opracowanie koncepcji Smart Villages).

Szanowni Państwo, W dniach 19.04.2023 – 26.04.2023 zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do proponowanego projektu lokalnych kryteriów wyboru w ramach LSR Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

Skip to content