GRANTY– wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 17/2023/G

GRANTY– wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 17/2023/G

Informujemy, iż w wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach  Naboru 17/2023/G pod kątem  spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy), stwierdzono braki wymagające uzupełnień. W związku z powyższym

Raport ze spotkań poświęconych analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD ŚLĘŻANIE

Szanowni Państwo. Przedstawiamy ,,Raport ze spotkań poświęconych analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD ŚLĘŻANIE, sporządzony na potrzeby tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027   Raport ze spotkań poświęconych analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD Ślężanie

Skip to content