Informujemy, że w dniu 29.10.2019 r.,  o godzinie 12:00  

zakończył się 7 i 8 nabór wniosków grantowych.

 

Zakresem  tematycznym naborów było:

  „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej

    i rekreacyjnej na obszarze LSR”

   –   wpłynęło  29  wniosków,

oraz

 „Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych  

i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR”

–   wpłynęło  21  wniosków.

 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosków do oceny przed Radę LGD Ślężanie.

Wnioskodawcom życzymy powodzenia.

7 i 8 nabór wniosków grantowych zakończony
Skip to content