Informujemy, że w dniu 19.10.2018 r.,  godzinie 12:00   zakończył się 4 nabór wniosków grantowych.

Zakresem  tematycznym naboru była:

Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR (np. warsztaty m in. kulinarne, artystyczne czy plastyczne, szkolenia, rajdy, wydarzenia integrujące, konkursy, przeglądy artystyczne i inne). Limit środków w ramach tego naboru to  200 000,00 zł.

  • wpłynęło  15  wniosków na ogólną kwotę   241 353, 90 zł

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosków do oceny przed Radę LGD Ślężanie.

Wnioskodawcom życzymy powodzenia.

4 nabór wniosków grantowych zakończony
Skip to content