Informujemy, że w dniu 01.06.2018 r.,  godzinie 12:00   zakończył się 3 nabór wniosków grantowych.

Zakresem  tematycznym tego naboru było:

Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru (np. foldery promocyjne, tablice informacyjne, strony internetowe, ulotki, mapy, plany, monografie i inne).   Limit środków w ramach tego naboru to  200 000,00 zł.

  • wpłynęło 12 wniosków na ogólną kwotę 152 391,20 zł

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosków do oceny przed Radę LGD Ślężanie.

Wnioskodawcom życzymy powodzenia.

3 nabór wniosków grantowych zakończony
Skip to content