Składka Członkowska dla członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

Składka Członkowska dla członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

Informujemy, iż decyzją XLVI Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, wysokość rocznej składki członkowskiej na rok 2024 uległa zmianie i wynosi: Dla członków będących jednostkami samorządu terytorialnego 2,20 zł w przeliczeniu na mieszkańca danej gminy, według

Skip to content