Ogłoszenie o naborze kandydata do Zarządu Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

Ogłoszenie o naborze kandydata do Zarządu Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

W związku z powstaniem wakatu w Zarządzie LGD ogłaszam nabór kandydatów na członka tego organu. Wybory odbędą się w trybie uzupełniającym i przeprowadzone zostaną na najbliższym Walnym Zebraniu Członków LGD „Ślężanie”. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów. REGULAMIN WYBORÓW Stowarzyszenia REKOMENDACJE

Skip to content