Wysokość rocznej składki członkowskiej na rok 2017:

 

1) dla członków zwyczajnych będących jednostkami samorządu terytorialnego 1,50 zł w przeliczeniu na mieszkańca danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.,

2) dla jednostek budżetowych gmin 120,00 zł (10 zł/miesiąc),

3) dla członków zwyczajnych będących organizacjami pozarządowymi 72,00 zł (6 zł/miesiąc),

4) dla członków zwyczajnych będących osobami fizycznymi wynosi: 60,00 zł (5 zł/miesiąc),

5) dla członków zwyczajnych będących osobami prawnymi, prowadzącymi działalność gospodarczą wynosi:) 120,00 zł (10 zł/miesiąc).

Składki płatne są w dwóch równych ratach w terminach do 31 sierpnia i 31 października.

na konto Stowarzyszenia: Nr 98 9574 1015 2003 0209 0276 0001

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast