Podejmowanie Działalności Gospodarczej

2018 Wniosek o przyznanie pomocy – WoPP_19.2_P_3z Biznesplan – BP_I_3z procedura-wyboru-operacji-zmiana-2018 umowa_4z Wniosek o płatność WoPP_19.2_P_3z 2017 Wniosek o przyznanie pomocy – WoPP_19_2__I_2z__1_ Biznesplan -BP_premie_a Procedura-wyboru-operacji-LGD-Ślężanie umowa_P Wniosek o płatność -WoP_19_2_I_W__2z_IW 2016 Wniosek o Przyznanie Pomocy – wopp_19-2_p_2z_p_aa Biznesplan – bp_p_2z procedura-wyboru-operacji-lgd-slezanie umowa_p Wniosek o płatność – wop_19_2_p_2z_p