GRANTY

Granty – dokumenty dodatkowe Rozliczenie grantów – dokumenty „Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru” „Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR” Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR” Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”