Jak zdobyć login i hasło do Portalu Ogłoszeń ARiMR?

Jak zdobyć login i hasło do Portalu Ogłoszeń ARiMR?

 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl  został uruchomiony specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców zadań przewidzianych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego,

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast